Thủ tục hành chính

Quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp, điều chỉnh, gia hạn GPXD theo cơ chế 1 cửa một cửa liên thông

Tải tại đây:
files/Quy_trinh_cap_phep_xay_dung_1_cua_lien_thong.pdf

Tin mới

Các tin khác