Hủy bỏ Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư khối phố 3 phường An Xuân thành phố Tam Kỳ


Tải về:
http://1drv.ms/1SIzuqJ
 

Chương trình phát triển đô thị Tam Kỳ giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

link tải về:
http://1drv.ms/1JgH2Pf

Về việc mở rộng khuôn viên trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ

download:
http://www.mediafire.com/view/uhvp3zbw3xbs952/132_Mo_rong_khuon_vien_truong_TH_Nguyen_Viet_Xuan__Tam_Phu.pdf

Công bố đồ án Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ , tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050