Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (1/500) Khu phố mới Tân Thạnh


Download: files/3451_Q-UBND.pdf
 
                 files/3454_Q-UBND.pdf
 

Vv thỏa thuận địa điểm khai thác lẻ trên địa bàn phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ

Download files/140_QLDT.pdf

Báo cáo Vv thỏa thuận địa điểm mở rộng xây dựng Bệnh viện đa khoa Minh Thiện, tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ

Download: files/134-BC_QLT.pdf

Tờ trình V/v thống nhất xin điều chỉnh hướng tuyến công trình Kết cấu hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo huyện Phú Ninh (đoạn qua thành phố Tam Kỳ)

Download:  files/44-TTr-_UBND.pdf

Quyết định hủy bỏ các quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

files/5759Q-UBND.pdf