V/v giới thiệu mẫu thiết kế nhà ở nông thôn trong điều kiện chống chịu bão, lụt.

Được sự thống nhất của Chủ nhiệm dự án (nghiên cứu cho Viện Kiến trúc Bộ Xây dựng) về các mẫu thiết kế nhà ở vùng thiên tai tại miền Trung và Tây Nam bộ - Ths, KTS Tô Văn Hùng - Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc trường Đại học Bách khoa Đà Nằng, Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ đăng tải tài liệu hồ sơ thiết kế (bản vẽ và thuyết minh) liên quan của Chủ nhiệm dự án trên website của Phòng: http://quanlydothitamky.gov.vn; đồng thời, ngày 09/5/2014 cũng tại địa chỉ website này, Phòng đã giới thiệu Tập thiết kế của Sở Xây dựng về nhà ở nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các mẫu thiết kế nêu trên phù hợp với nhà ở nông thôn tại thành phố Tam Kỳ trong điều kiện chống chịu bão, lụt.
Kính đề nghị UBND các xã, phường quan tâm truy cập website của Phòng và tải tài liệu, xem xét phổ biến (niêm yết tại trụ sở UBND,...) cho người dân được biết để tham khảo áp dụng xây dựng, nâng cấp sửa chữa nhà ở trong điều kiện phù hợp.

Trên đây là ý kiên của phòng Quản lý đổ thị thành phô Tam Kỳ vê việc giới thiệu mẫu thiết kế nhà ở nông thôn trong điều kiện chống chịu bão, lụt. Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ kính đề nghị UBND các xã, phường quan tâm tổ chức thực hiện./.

Download: http://www.mediafire.com/download/vlia7ge1im9ron0/Nha+o+chong+bao+1.rar
                  http://www.mediafire.com/download/cbvvvlzl9fdi6n6/Mau+nha+o+chong+bao+2.rar