Bài viết

Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) - Phân khu 12- Trung tâm dịch vụ, du lịch ven sông, ven biển thành phố Tam Kỳ

Căn cứ Quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) - Phân khu 12- Trung tâm dịch vụ, du lịch ven sông, ven biển thành phố Tam Kỳ; UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức công bố quy hoạch hoạch theo Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 07/01/2021 nêu trên với nội dung như sau:
Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) - Phân khu 12- Trung tâm dịch vụ, du lịch ven sông, ven biển thành phố Tam Kỳ đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt. Toàn bộ phân khu có Diện tích quy hoạch: 1.378,18 ha; Tính chất khu vực lập quy hoạch: Là trung tâm dịch vụ du lịch, ven sông, ven biển của thành phố; Là khu đô thị du lịch mới với cấu trúc và mô hình phát triển du lịch linh hoạt, tận dụng tối đa tiềm năng tự nhiên, đồng thời bảo tồn hệ thống không gian cảnh quan và các giá trị văn hóa quan trọng; Chỉ tiêu dân số: 24.730 người; Chỉ tiêu đất đai và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội: Đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn đô thị loại II đồng thời phù hợp theo chỉ tiêu áp dụng đối với từng khu chức năng được xác định theo đồ án quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ.
Toàn bộ phân khu 12 được phân thành 05 khu chức năng:
- Khu vực 1: Khu bờ biển du lịch, giải trí quy mô diện tích khoảng 156,58 ha. Nằm dọc đường Thanh Niên, phía Bắc giáp biển Đông, phía Nam giáp sông Trường Giang. Là khu vực du lịch, vui chơi giải trí cao cấp ven biển.
- Khu vực 2: Khu khách sạn 3-4 sao và du lịch cộng đồng (Ocean Town) quy mô diện tích  khoảng 94,64 ha. Khu vực của ngõ phía Tây Bắc của khu ven biển trong phân khu, phía Bắc giáp biển, phía Nam giáp sông trường Giang, phía Tây giáp ranh giới lân cận, phía Đông giáp khu dịch vụ, du lịch ven biển. Là khu vực du lịch cộng đồng và lưu trú khách sạn.
- Khu vực 3: Khu du lịch và triển lãm nghệ thuật Tam Thanh Beach quy mô diện tích khoảng 113,65 ha; Khu vực của ngõ phía Đông Nam của khu ven biển trong phân khu, phía Bắc giáp biển, phía Nam giáp sông trường Giang, phía Tây giáp khu du lịch, giải trí ven sông ven biển, phía Đông giáp phân khu lân cận. Là khu vực du lịch trải nghiệm văn hóa – nghệ thuật kết hợp chỉnh trang đất ở hiện trạng.
- Khu vực 4: Khu homestay, dịch vụ ngư nghiệp và biệt thự (River Town) quy mô diện tích khoảng 607,70 ha; Khu vực của ngõ phía Đông Nam và Tây Bắc của khu ven sông trong phân khu, phía Bắc giáp sông Trường Giang, phía Nam giáp Quốc lộ 129, phía Tây và phía Đông giáp 2 phân khu lân cận. Là khu vực du lịch trải nghiệm ven sông, phát triển đô thị mới và các tiện ích đô thị hiện đại.
- Khu vực 5: Khu đô thị du lịch ven sông quy mô diện tích khoảng 134,35 ha; Nằm dọc trên tuyến đường Điện Biên Phủ kết nối ra biển, ngay vị trí cửa ngõ trung tâm phía Nam của phân khu; phía Bắc giáp sông Trường Giang, phía Nam giáp quốc lộ 129, phía Tây và Đông giáp khu vực đô thị mới ven sông River Towns. Là khu vực trung tâm toàn độ phân khu, với các chức năng công cộng cấp đô thị, ở mới, du lịch và tiện ích đô thị.
Nguồn lực thực hiện: Nguồn đầu tư phát triển hạ tầng cấp khu vực của tỉnh, Trung ương; Nguồn ngân sách thiết chế đô thị. Nguồn từ khai thác quỹ đất. Nguồn đầu tư từ khu vực ngoài ngân sách, các nguồn ODA.
Các nội dung khác kèm theo Quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.
https://chidoandaian.files.wordpress.com/2021/03/14_50_47_16_12_2020-pd-qhpk-12-tam-ky.signed.pdfhttps://chidoandaian.files.wordpress.com/2021/03/14_50_47_16_12_2020-pd-qhpk-12-tam-ky.signed.pdfphan khu 12