Bài viết

Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Phân khu 9- Trung tâm hành chính, chính trị mới thành phố Tam Kỳ

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Phân khu 9- Trung tâm hành chính, chính trị mới thành phố Tam Kỳ; UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức công bố quy hoạch hoạch theo Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 14/7/2020 nêu trên với nội dung như sau:
Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Phân khu 9- Trung tâm hành chính, chính trị mới thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.  Toàn bộ phân khu có Diện tích quy hoạch: 725,87 ha; Tính chất khu vực lập quy hoạch: Là trung tâm hành chính khu đô thị mới phía Đông của thành phố Tam Kỳ; trung tâm thương mai dịch vụ du lịch gắn với cảnh quan sinh thái, giá trị lịch sử sông Đầm tại phía Bắc; phát triển 03 hành lang xanh kết nối sông Đầm với dải cây xanh ven sông Kỳ Phú-Bàn Thạch; Chỉ tiêu dân số: 18.000 người; Chỉ tiêu đất đai và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội: Đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn đô thị loại II đồng thời phù hợp theo chỉ tiêu áp dụng đối với từng khu chức năng được xác định theo đồ án quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ.
Toàn bộ phân khu 9 được phân thành 03 khu chức năng:
- Khu vực 1: Khu vực trung tâm hành chính – dịch vụ đô thị quy mô diện tích khoảng 190,0 ha. Được giới hạn bởi Phía Đông giáp phân khu 8, phía Tây giáp Khu công viên Park Lane, phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng dọc đường đỉnh đê, phía Bắc giáp đất công viên ven hồ Sông Đầm. Là trung tâm hành chính chính trị mới của thành phố Tam Kỳ; là trục tri thức kết hợp với phát triển thương mại dịch vụ, công cộng đô thị; Là khu phát triển nhà ở đô thị mới kết hợp với cải tạo chỉnh trang khu ở làng xóm.
- Khu vực 2: Khu vực dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế quy mô diện tích  khoảng 230,0 ha. Được giới hạn bởi Phía Đông giáp Khu công viên Park Lane, phía Tây giáp đất nông nghiệp, phía Nam giáp dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp, phía Bắc giáp công viên ven hồ Sông Đầm. Là khu dịch vụ thương mại – văn phòng kết hợp dịch vụ giáo dục- y tế; Là khu phát triển nhà ở đô thị mới kết hợp với cải tạo chỉnh trang khu ở làng xóm.
- Khu vực 3: Khu vực nông nghiệp, công viên quy mô diện tích khoảng 305,87 ha; Tiếp giáp với các khu vực 1, 2. Là khu vực bảo tồn quỹ đất nông nghiệp ven sông Bàn Thạch, Kỳ Phú, hồ sông Đầm; Hình thành các công viên có quy mô lớn kết hợp với các loại hình dịch vụ đô thị và cải tạo và chỉnh trang cảnh quan làng xóm hiện hữu dạng nhà ở mật độ thấp.
Nguồn lực thực hiện: Nguồn đầu tư phát triển hạ tầng cấp khu vực của tỉnh, Trung ương; Nguồn ngân sách thiết chế đô thị. Nguồn từ khai thác quỹ đất. Nguồn đầu tư từ khu vực ngoài ngân sách, các nguồn ODA.
Các nội dung khác kèm theo Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.
https://chidoandaian.files.wordpress.com/2021/03/qd1595.signed.signed.pdfhttps://chidoandaian.files.wordpress.com/2021/03/qd1595.signed.signed.pdfTẢI TẠI ĐÂYphan khu 9

Tin mới

Các tin khác