Bài viết

Phân khu 10 -Trung tâm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Tam Kỳ

Căn cứ Quyết định số 6645/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ về phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu 10 -Trung tâm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Tam Kỳ; phòng Quản lý đô thị tổ chức công bố quy hoạch hoạch theo Kế hoạch số 624/KH-QLĐT ngày 08/12/2020 nêu trên với nội dung như sau:
Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu 10 -Trung tâm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã được UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt.  Toàn bộ phân khu 10 có Diện tích lập quy hoạch: khoảng 1004,33ha; Tính chất khu vực lập quy hoạch: Là trung tâm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh và thành phố; Chỉ tiêu dân số: 14.200 người; Chỉ tiêu đất đai và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội: Đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn đô thị loại II đồng thời phù hợp theo chỉ tiêu áp dụng đối với từng khu chức năng được xác định theo đồ án quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ.
Toàn bộ Phân khu 10 được phân thành 04 khu chức năng:
- Khu vực công nghiệp
+ Quy mô: Khoảng 200,95 ha;
+ Phạm vi ranh giới: Là khu vực từ tuyến trục chính QL1A vào KCN Tam Thăng đến giáp ranh giới của Thăng Bình; thuộc phạm vi KCN Tam Thăng và KCN Tam Thăng giai đoạn 2.
+ Tính chất: Là khu vực phát triển công nghiệp chính của thành phố Tam Kỳ nói chung và khu vực nói riêng.
+ Định hướng phát triển: Phát triển các công trình công nghiệp theo mô hình công nghệ cao. Thiết lập được một khu vực công nghiệp tiên phong cho cả khu vực nói riêng và cả tỉnh nói chung; đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đầu tư trồng vệt cây xanh cách ly.
- Khu vực làng xóm và bảo tồn di tích
+ Quy mô: Khoảng 123,76 ha; bao gồm khu Thạch Tân 80,62ha và khu Vĩnh Bình: 43,14ha
+ Phạm vi ranh giới: Khu Thạch Tân được giới hạn bởi đường bao khu Thạch Tân và tuyến trục chính QL1A vào KCN Tam Thăng; khu Vĩnh Bình được giới hạn bởi tuyến đường bao khu Vĩnh Bình, tuyến Nguyễn Văn Trỗi nối dài và Sông Đầm.
+ Tính chất: Là khu ở làng xóm, gắn với các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, cảnh quan tự nhiên kết hợp du lịch sinh thái.
+ Định hướng phát triển: Bảo tồn phát huy khu di tích địa đạo Kỳ Anh với chức năng bảo tồn di tích, bảo tàng, triển lãm giới thiệu về chứng tích, diễn ra các hoạt động tái hiện những hình ảnh của thời kỳ chiến tranh cách mạng.Tuân thủ Quyết định số 985/QĐ-BVH ngày 07/5/1997 của Bộ Văn hóa Thông tin kèm theo biên bản khoanh vùng bảo vệ Khu vực 1 và Khu vực 2.
- Khu vực phát triển mới và khu trung tâm xã
+ Quy mô: Khoảng 178,73 ha;
+ Phạm vi ranh giới: Là khu vực từ đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài, tuyến trục chính QL1A vào KCN Tam Thăng, sông Đầm và sông Bàn Thạch.
+ Tính chất: Là khu Thương mại dịch vụ phục vụ khu công nghiệp, khu trung tâm hành chính cấp xã, kết hợp khu ở tái định cư và khu dân cư quy hoạch mới.
+ Định hướng phát triển: Phát triển thành khu đô thị với các công trình công cộng khu ở, công trình công cộng cấp đô thị; hoàn thiện Khu TĐC Khu CN Tam Thăng; triển khai xây dựng Khu Trung tâm xã bao gồm chợ và khu phố chợ; thu hút đầu tư các vệt thương mại dịch vụ và hỗn hợp, logistic dọc tuyến trục chính QL1A vào KCN Tam Thăng; đầu tư khu đô thị Mỹ Cang.
- Khu vực sản xuất nông nghiệp và bảo tồn cảnh quan làng xóm
+ Quy mô: Khoảng 500,89ha;
+ Phạm vi ranh giới: Khu vực 1 gồm: đồng Dưới Hói, đồng Gò Xe thuộc thôn Thái Nam giáp với khu vực bảo tồn di tích và sông Bàn Thạch. Khu vực 2 gồm khu vực dọc sông Đầm. Khu vực 3 dọc khe Ba La
+ Tính chất: Là khu sản xuất nông nghiệp.
+ Định hướng phát triển: Bảo tồn khu vực đất lúa có giá trị cao, hạn chế san nền; đầu tư các khu nông nghiệp công nghệ cao; tái hiện cảnh quan tự nhiên Khu Bảo tồn sinh thái bãi sậy Hồ Sông Đầm.
Nguồn lực thực hiện quy hoạch: Nguồn đầu tư phát triển hạ tầng cấp khu vực của tỉnh, Trung ương; Nguồn ngân sách thiết chế đô thị. Nguồn từ khai thác quỹ đất. Nguồn đầu tư từ khu vực ngoài ngân sách, các nguồn ODA.
 Các nội dung khác kèm theo Quyết định số 6645/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ.
TẢI TẠI ĐÂY
Phan khu 10