Bài viết

Công bố Quy hoạch phân khu 11 – Trung tâm dịch vụ gắn với cảnh quan sinh thái lịch sử hồ Sông Đầm, thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Quyết định số 5424/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ về phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu 11– Trung tâm dịch vụ gắn với cảnh quan sinh thái lịch sử hồ Sông Đầm, thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam; phòng Quản lý đô thị tổ chức công bố quy hoạch hoạch theo Kế hoạch số 546/KH-QLĐT ngày 28/9/2020 nêu trên với nội dung như sau:
Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Phân khu 11– Trung tâm dịch vụ gắn với cảnh quan sinh thái lịch sử hồ Sông Đầm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã được UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt. Toàn bộ phân khu 11 có Diện tích quy hoạch: 1.003,62 ha;  Tính chất khu vực lập quy hoạch: Là trung tâm dịch vụ gắn với cảnh quan sinh thái, lịch sử hồ sông Đầm với định hướng bảo tồn hồ sông Đầm;  Chỉ tiêu dân số: 7.000 người; Các chỉ tiêu đất đai và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội: Đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn đô thị loại II, đồng thời phù hợp theo chỉ tiêu áp dụng đối với từng khu chức năng, xác định theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, đồ án Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ.
Toàn bộ phân khu 11 được phân thành 04 khu chức năng:
- Khu vực 1: Khu vực trung tâm dịch vụ, quy mô  124,6 ha, gồm khu vực hai bên đường Điện Biên Phủ từ đường bờ đê hồ sông Đầm và đường bao xung quanh khu du lịch đến đường QL129 là trung tâm dịch vụ mới của thành phố Tam Kỳ; là trục cảnh quan kết hợp với phát triển thương mại dịch vụ, công cộng đô thị; phát triển nhóm nhà ở mật độ thấp kết hợp với cải tạo chỉnh trang khu ở làng xóm.
- Khu vực 2: Khu vực sân golf và nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe diện tích 243,5 ha, giới hạn bởi đường ĐT615, đường QL129, đường bờ đê hồ sông Đầm và ranh giới Khu vực 1.
- Khu vực 3: Khu vực công nghiệp và nghĩa trang, diện tích 267,1 ha, gồm toàn bộ khu vực phía Bắc đường ĐT615; là khu vực phát triển công nghiệp theo quy hoạch khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ; khu vực bố trí dự án nghĩa trang theo quy hoạch.
- Khu vực 4: Khu vực sản xuất nông nghiệp và bảo tồn cảnh quan sinh thái lịch sử hồ sông Đầm, diện tích 368,4 ha, gồm toàn bộ khu vực phía Tây đường bờ đê hồ sông Đầm.
Nguồn lực thực hiện quy hoạch: Nguồn đầu tư phát triển hạ tầng cấp khu vực của tỉnh, Trung ương; Nguồn ngân sách thiết chế đô thị. Nguồn từ khai thác quỹ đất. Nguồn đầu tư từ khu vực ngoài ngân sách, các nguồn ODA.
 Các nội dung khác kèm theo Quyết định số 5424/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ.
TẢI QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂYphan khu 11