Bài viết

Công bố quy hoạch phân khu 7- Phân khu nông nghiệp, nông thôn ngoại thị phía Đông thành phố Tam Kỳ

Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ về phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu 7 – Phân khu nông nghiệp, nông thôn ngoại thị phía Đông thành phố Tam Kỳ; phòng Quản lý đô thị tổ chức công bố quy hoạch theo Kế hoạch số 545/KH-QLĐT ngày 28/9/2020 với nội dung như sau:
Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Phân khu 7 – Phân khu nông nghiệp, nông thôn ngoại thị phía Đông thành phố Tam Kỳ đã được UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt. Toàn bộ phân khu 7 có diện tích quy hoạch: 556,19 ha;  Tính chất khu vực lập quy hoạch: Là khu nông nghiệp, nông thôn phía Đông thành phố Tam Kỳ;  Chỉ tiêu dân số: 10.500 người; Các chỉ tiêu đất đai và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội: Đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn đô thị loại II, đồng thời phù hợp theo chỉ tiêu áp dụng đối với từng khu chức năng, xác định theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, đồ án quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ.
Toàn bộ phân khu 7 được phân thành 03 khu chức năng:
- Khu vực 1: Khu trung tâm hành chính xã và các khu du lịch, quy mô diện tích 128,0 ha; giới hạn: phía Đông giáp đường Võ Chí Công (QL129); phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng; phía Bắc giáp Phân khu 11; phía Nam giáp đường Lê Thánh Tông là khu trung tâm hành chính cấp xã, kết hợp với các khu vực phát triển du lịch.
- Khu vực 2: Khu vực phát triển đô thị, quy mô diện tích 163,0 ha; giới hạn:  phía Đông giáp khu trung tâm hành chính xã và du lịch; phía Nam giáp đường Lê Thánh Tông và đường ven sông; phía Tây giáp đất nông nghiệp; phía Bắc giáp đường Duy Tân (DT616), là khu vực đô thị chính của phân khu với mật độ cư trú tập trung cao. Chức năng chính gồm: khu ở đô thị: nhà ở liền kề, biệt thự, chung cư, các khu vực ở hiện trạng có cải tạo và khu tái định cư,…Ngoài ra, còn có các công trình điểm nhấn như công trình công cộng đô thị, công viên sinh thái.
- Khu vực 3: Khu vực nông nghiệp, nông thôn ngoại thị và công viên nghĩa trang, quy mô diện tích 265,19 ha; gồm toàn bộ khu vực nông nghiệp và nông thôn hiện trạng dọc theo kênh Đông và sông Tam Kỳ; giới hạn: phía Đông giáp đường Võ Chí Công (QL129); phía Tây giáp Kênh Đông; phía Nam giáp sông Tam Kỳ; phía Bắc giáp đường Lê Thánh Tông và khu trung tâm hành chính, là khu vực phát triển nông nghiệp kết hợp với cải tạo, chỉnh trang làng xóm hiện trạng và nghĩa trang tập trung của thành phố.
phan khu 7Nguồn lực thực hiện quy hoạch: Nguồn đầu tư phát triển hạ tầng cấp khu vực của tỉnh, Trung ương; Nguồn ngân sách thiết chế đô thị. Nguồn từ khai thác quỹ đất. Nguồn đầu tư từ khu vực ngoài ngân sách, các nguồn ODA.
Các nội dung khác kèm theo Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ
TẢI QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY