Hide Main content block
TIN NỔI BẬT
Công bố quy hoạch phân khu 8- Trung tâm đô thị mới phía đông thành phố tam kỳ 13 January 2020
Căn cứ Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Phân khu ...
Xem tiếp