Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng

Thực hiện chỉ đạo Sở Xây dựng tại Công văn số 1029a/SXD-VP ngày 20/7/2021 về tiến hành công khai TTHC lên cổng TTĐT và niêm yết tại bộ phận một cửa cấp huyện, thị xã, thành phố. Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ đăng thông tin công bố lên cổng thông tin điện tử của phòng.
Nội dung đình kèm theo 
https://drive.google.com/file/d/1y2-jHcIVq45cx3v2d7_MoiVYbs5QTD6p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/146-h22i3aHRHiSzG1-Vm6JiCsY1rhqVM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BXHc0Jnnu6FmjqxtJG4KDz1e9ZnF5elz/view?usp=sharing
 

Công bố Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Tam Kỳ

Thực hiện Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ. Theo đó, UBND thành phố Tam Kỳ Tổ chức công bố, phổ biến Quy chế đến các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ biết, kiểm tra, thực hiện; các nội dung cụ thể theo Quyết định và phụ lục kèm theo
Download:
https://drive.google.com/file/d/1kfiKDlw6kKGAD6lOSy8liMzqwkAQ9xcu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ouxshfSHRLhcV79jMgxxZiktAe_iyySp/view?usp=sharing

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 06/2021 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 01/02/2021 đến - 07/02/2021


Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
1. Vùng nước cảng, khu neo đậu không được chồng lấn với luồng đường thủy nội địa
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa,   có hiệu lực từ ngày 15/3/2021.
Theo đó, trước khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng luồng đường thủy nội địa, chủ đầu tư phải thỏa thuận về thông số kỹ thuật của luồng với cơ quan có thẩm quyền, trong đó: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thỏa thuận về thông số kỹ thuật luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia; Sở Giao thông Vận tải thỏa thuận về thông số kỹ thuật luồng địa phương, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương.
Đồng thời, luồng đường thủy nội địa trước khi đưa vào khai thác phải được cơ quan có thẩm quyền công bố mở luồng, trong đó: Bộ Giao thông Vận tải quyết định công bố mở luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố mở luồng địa phương, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương.

Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định vùng nước cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu không được chồng lấn với luồng đường thủy nội địa; chiều dài vùng nước cảng, bến thủy nội địa không vượt quá vùng đất tiếp giáp với sông, kênh, rạch được cơ quan có thẩm quyền cấp để xây dựng cảng, bến thủy nội địa.

Register to read more...

Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 01/3/2021 đến - 07/3/2021


Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
1. Thủ tướng Chính phủ tổ chức đối thoại với thanh niên vào tháng 3 hằng năm
Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức đối thoại với thanh niên vào tháng 3 hằng năm. Trường hợp không thể tổ chức trong tháng 3 thì tổ chức đối thoại vào thời gian phù hợp, nhưng phải đảm bảo ít nhất 01 năm 01 lần. Nội dung đối thoại gồm: Việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc;…
Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phổ biến, tuyên truyền và vận động thanh niên, đặc biệt thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia phổ cập giáo dục. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp phối hợp với các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, đơn vị tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý của thanh niên.

Register to read more...

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 02/2021 Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 02 năm 2021


Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/

1. Xây dựng tạm được cấp quyền sở hữu nhà ở

Nội dung đáng chú ý này được đề cập tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 08/02/2021. 
Căn cứ khoản 14 Điều 1 Nghị định 148/2020, hộ gia đình, cá nhân trong nước được cấp giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Như vậy, so với quy định cũ tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014, Nghị định mới đã công nhận cả giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn (xây dựng tạm).
Ngoài ra, Nghị định này còn một số nội dung nổi bật khác như: Được làm thủ tục cấp Sổ đỏ nhanh, tại nhà; Thêm cơ quan được quyền nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ là Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai…

Register to read more...

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 3/2021 Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 3 năm 2021


Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
1. Thời hạn bảo hiểm tối đa đối với xe máy là 3 năm
Ngày 15/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có hiệu lực 01/3/2021.
Theo đó, Đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, thời hạn Bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm.
2. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng
Ngày 15/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có hiệu lực 01/3/2021.
Theo đó, mức trách nhiệm bảo hiểm được quy định như sau:
+ Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là một trăm năm mươi (150) triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.

Register to read more...

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 05/2021 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 25/01/2021 đến - 31/01/2021


Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
 
1. Phải thẩm tra hồ sơ thiết kế xây dựng trước khi xây nhà trên 07 tầng
Ngày 26/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
Theo đó, nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình.
Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân dưới 7 tầng hoặc có 01 tầng hầm, trừ các trường hợp trên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện.
Đáng chú ý, đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân từ 07 tầng trở lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, hồ sơ thiết kế phải được thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước khi xin cấp giấy phép xây dựng. Việc thiết kế và thẩm tra thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện.

Register to read more...