Thủ tục hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG


1. Cấp giấy phép xây dựng- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1:Người đi đề nghị cấp giấy phép xây dựng xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

+ Bước 2:Cán bộ Địa chính-Xây dựng của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
+ Bước 3:Nếu đủ giấy tờ hợp lệ thì UBND cấp xã thực hiện cấp phép xây dựng và cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Xem tiếp...

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

1. Cấp giấy phép xây dựng- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1:Người đi đề nghị cấp giấy phép xây dựng xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
+ Bước 2:Cán bộ Địa chính-Xây dựng của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
+ Bước 3:Nếu đủ giấy tờ hợp lệ thì UBND cấp xã thực hiện cấp phép xây dựng và cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Xem tiếp...