Hủy bỏ Quyết định phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư khối phố 3, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ


Tải về:
http://1drv.ms/1SIzuqJ