Công bố quy hoạch phân khu 8- Trung tâm đô thị mới phía đông thành phố tam kỳ

Căn cứ Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Phân khu 8 - Trung tâm đô thị mới phía Đông thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; UBND thành phố Tam Kỳ đãchức lễ công bố đồ án Quy hoạch nêu trên với nội dung cụ thể như sau: 
Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) phân khu 8 - Trung tâm đô thị mới phía Đông TP Tam Kỳ đã được UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phê duyệt. Toàn bộ phân khu 8 có diện tích quy hoạch 940 ha, chỉ tiêu dân số khoảng 18.000 người; chỉ tiêu đất đai và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn đô thị loại II. Toàn bộ phân khu 8 được phân thành 4 khu chức năng: Khu vực 1: khu vực hai bên đường Điện Biên Phủ từ đường ven sông đến khu vực đồng lúa phía Bắc phân khu 8 (quy mô diện tích khoảng 179 ha); Khu vực 2: từ Tượng đài Mẹ VNAH đến kênh Đông và khu vực hồ Sông Đầm (khoảng 425 ha); Khu vực 3: từ đường ven sông đến ranh giới khu  tổ 

Xem tiếp...

 

Công bố quy hoạch phân khu 2 (tỷ lệ 1/2000) tại phường Trường Xuân - phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ

        Ngày 25/4/2017 UBND thành phố ban hành Quyết định số 6413/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu 2 (tỷ lệ 1/2.000) tại phường Trường Xuân và phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ. Trên cơ sở đó, Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ tổ chức công bố đồ án quy hoạch đúng theo trình tự luật định. Đây là một nhiệm vụ quan trọng về công tác Quy hoạch xây dựng đô thị của thành phố Tam Kỳ, đáp ứng điều kiện để tổ chức, quản lý thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, triển khai hạ tầng khung đồng bộ để góp phần xây dựng thành phố Tam Kỳ hoàn chỉnh đô thị loại 2 và hướng đến tầm nhìn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam, đô thị Thủ phủ xanh - Phát triển bền vững.

 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHÂN KHU 2 PHƯỜNG TRƯỜNG XUÂN - PHƯỜNG HÒA THUẬN

Quy chuẩn trong Quy hoạch & Thiết kế đô thị hiện nay

“Thiết kế đô thị – một lĩnh vực động và linh hoạt. Nó không giống như thiết kế cơ khí hay những hạng mục công trình xây dựng để có thể dễ dàng chuẩn hóa, nó rất đa dạng và khác nhau, tùy thuộc vào từng nơi chốn với những không gian cụ thể và tại các vùng miền khác nhau. Sự khác nhau còn là nhân tố khuyến khích để tạo nên những đô thị có bản sắc. Nếu có thêm các tiêu chuẩn quy phạm hay hướng dẫn thiết kế cũng chỉ nên là những yêu cầu cơ bản và dừng lại ở những nguyên tắc chung”.  

Xem tiếp...

Hủy bỏ Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư khối phố 3 phường An Xuân thành phố Tam Kỳ


Tải về:
http://1drv.ms/1SIzuqJ