Công bố quy hoạch phân khu 2 (tỷ lệ 1/2000) tại phường Trường Xuân - phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ

        Ngày 25/4/2017 UBND thành phố ban hành Quyết định số 6413/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu 2 (tỷ lệ 1/2.000) tại phường Trường Xuân và phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ. Trên cơ sở đó, Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ tổ chức công bố đồ án quy hoạch đúng theo trình tự luật định. Đây là một nhiệm vụ quan trọng về công tác Quy hoạch xây dựng đô thị của thành phố Tam Kỳ, đáp ứng điều kiện để tổ chức, quản lý thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, triển khai hạ tầng khung đồng bộ để góp phần xây dựng thành phố Tam Kỳ hoàn chỉnh đô thị loại 2 và hướng đến tầm nhìn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam, đô thị Thủ phủ xanh - Phát triển bền vững.

 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHÂN KHU 2 PHƯỜNG TRƯỜNG XUÂN - PHƯỜNG HÒA THUẬN

 

Quy chuẩn trong Quy hoạch & Thiết kế đô thị hiện nay

“Thiết kế đô thị – một lĩnh vực động và linh hoạt. Nó không giống như thiết kế cơ khí hay những hạng mục công trình xây dựng để có thể dễ dàng chuẩn hóa, nó rất đa dạng và khác nhau, tùy thuộc vào từng nơi chốn với những không gian cụ thể và tại các vùng miền khác nhau. Sự khác nhau còn là nhân tố khuyến khích để tạo nên những đô thị có bản sắc. Nếu có thêm các tiêu chuẩn quy phạm hay hướng dẫn thiết kế cũng chỉ nên là những yêu cầu cơ bản và dừng lại ở những nguyên tắc chung”.  

Xem tiếp...

Hủy bỏ Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư khối phố 3 phường An Xuân thành phố Tam Kỳ


Tải về:
http://1drv.ms/1SIzuqJ

Chương trình phát triển đô thị Tam Kỳ giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

link tải về:
http://1drv.ms/1JgH2Pf