THÔNG BÁO TTĐĐ ĐTXD DA: Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh tại thôn Hạ Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ

Download: https://onedrive.live.com/redir?resid=2AEE1ED9E947FDF1%2136150

Các tin khác