Thoả thuận địa điểm lập phương án quản lý, khai thác quỹ đất công tại khu vực 15-17 đường Nguyễn Du, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ

Download: files/251-TB_UBND.pdf