Thoả thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Tam Kỳ

Download: files/334_TB-UBND.pdf