Thông báo thỏa thuận địa điểm lập điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 và dự án đầu tư xây dựng khu B - KDC An Mỹ Đông (Ngã Ba Hen)

Download: files/245-_TB_UBND.pdf

Tin mới

Các tin khác