Hide Main content block
TIN NỔI BẬT
Nơi khởi nguồn cảm hứng đô thị 12 November 2018
Cách nay vài năm, trong lần gặp mặt các nhà đô thị học từ khắp nơi thế giới tại Bangkok, Thái Lan, chủ đề được bàn thảo là hình thành một mạng lưới “Sáng kiến đô thị” ở các thành phố lớn châu Á. ...
Xem tiếp